Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Dzieci dzieciom – dziecięca integracja Kolonowskie i Hranice

Tytuł projektu: Dzieci dzieciom – dziecięca integracja Kolonowskie i Hranice

Jednostka realizująca: Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie, Partner Projektu Hranická rozvojová agentura, z.s.

Cel projektu: Integracja pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia z Polski i Czech, rozwój stosunków międzyludzkich, zrozumienie obyczajów społecznych i kulturalnych w sąsiednim kraju, jego zwyczajów i tradycji oraz wsparciu wychowania ekologicznego poprzez zapoznanie z bogactwem naturalnym i atrakcjami turystycznymi obu regionów.

Działania: W ramach projektu zorganizowano dwa obozy integracyjne po obu stronach granicy. W obu obozach udział wzięły dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat wraz opiekunami. W trakcie obozów odbyły się wycieczki krajoznawcze do największych atrakcji terenów partnerskich oraz zajęcia z elementami edukacyjnymi, związanymi z tradycją, ekologią, zwyczajami i kulturą obu regionów (Jurapark, spływ kajakowy, warsztaty plastyczne, gry terenowe, gry i zabawy sportowe). Podczas zajęć dzieci i młodzież miały możliwość poznania swoich rówieśników z drugiej strony granicy, ich życia codziennego oraz zainteresowań. Polscy i czescy opiekunowie mieli natomiast możliwość wymienienia się doświadczeniami w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu przewidziano także działania promocyjne, polegające na wykonaniu t-shirtów z logo projektowymi oraz zamieszczeniu artykułu promocyjnego w lokalnej prasie.

Termin realizacji: czerwiec 2015 – lipiec 2015

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 7 616,34 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 7 616,34 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
6 473,89 EUR
Budżet Państwa – 10%
761,64 EUR

×

Wyszukaj w serwisie