Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania: projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych. Obowiązek opracowania nowego programu ochrony powietrza wynika z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 1211). Podstawą do opracowania programu ochrony powietrza jest "Roczna oceny jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2018", wykonana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Szczegóły w załącznikach:

PDFZał. nr 1. Obwieszczenie o przystąpieniu do POP 2020.pdfPDFZaproszenie_powiat strzelecki nowy POP dla woj. op. 2020.pdf

×

Wyszukaj w serwisie