×

Umiem Pływać

umiem pływać.jpeg

„UMIEM PŁYWAĆ” – to program powszechnej nauki pływania współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków budżetowych Gminy Kolonowskie, a realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu.

 Głównym celem programu jest nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

W 2019 r. w programie wzięło udział 100 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu od 13 września do 3 grudnia 2019 r. Każdy z uczniów uczestniczył w 20 lekcjach pływania, zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

W 2020 r. w programie wzięło udział 100 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie (45 z PSP Staniszcze Male-Spórok i 55 z PSP Kolonowskie). Zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. Każdy z uczniów uczestniczył w 20 lekcjach pływania, zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

W 2021 r. w programie wzięło udział 145 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie (43 z PSP Staniszcze Male-Spórok, 42 z PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 i 60 z PSP Kolonowskie). Zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu w okresie październik – grudzień 2021 r. Każdy z uczniów uczestniczył w 20 lekcjach pływania, zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

W 2022 r. w programie wzięło udział 126 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie (42 z PSP Kolonowskie, 37 z PSP Staniszcze Małe-Spórok, 47 z PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3). Zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu w okresie kwiecień – czerwiec i wrzesień – grudzień 2022 r. Każdy z uczniów uczestniczył w 20 lekcjach pływania, zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

W 2023 r. w programie wzięło udział 128 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie (45 z PSP Kolonowskie, 42 z PSP Staniszcze Małe-Spórok, 41 z PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3). Zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu w okresie marzec – czerwiec i wrzesień – grudzień 2023 r. Każdy z uczniów uczestniczył w 20 lekcjach pływania, zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci uczestniczących w programie były całkowicie bezpłatne.

logo gimnastyka.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie