Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Poznaj Moją Nową Firmę

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w tym roku przeprowadzi trzecią edycję konkursu pn. „Poznaj Moją Nową Firmę – edycja 2018/2019”. Finał konkursu odbędzie się podczas tegorocznej Gali Lauri.  Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie firm z terenu Powiatu Strzeleckiego, które swoją działalność rozpoczęły w latach 2018-2019, a także przekonanie Mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, że warto korzystać z usług nowopowstałych, lokalnych  firm.

Uczestnikami Konkursu w tej edycji są podmioty gospodarcze, które swoją działalność gospodarczą rozpoczęły w latach 2018 lub 2019, zostały zgłoszone przez poszczególne gminy Powiatu Strzeleckiego lub zgłosiły się do konkursu samodzielnie. Firmy zgłoszone do konkursu muszą być zarejestrowane i mieć siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, a warunkiem udziału jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszonych firm należy przesłać do 30 stycznia: 

- elektronicznie na adres pp@powiatstrzelecki.pl

lub

- dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Zespół ds. Promocji Powiatu, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie do dnia 30 stycznia 2020 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy - w załącznikach: DOCzalacznik-nr-1-formularz-zgloszeniowy-2018-2019 (1).doc  PDFpoznaj-moja-nowa-firme-2018-2019-regulamin.pdf

×

Wyszukaj w serwisie