Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Spotkanie noworoczne PTTK

7 lutego w Zawadzkiem odbyło się coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez Oddział Zakładowy PTTK Huta Andrzej w Zawadzkiem. Spotkanie to było okazją do podsumowania działalności, przedstawienia planów na przyszłość oraz podziękowania samorządom i innym instytucjom za współpracę.

PTTK.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie