×

Usuwanie azbestu 2020

Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku bieżącym przystąpić do programu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to szacunkowo około 10% kosztów usuwania azbestu (jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy) oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Pozostałe około 90% kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w 2020 r., w terminie do 28 lutego 2020 r.

Z osobami, które złożą deklaracje, zostaną zawarte – po otrzymaniu zapewnienia otrzymania dofinansowania - odpowiednie porozumienia i umowy.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9, tel. 77 461 11 40 w. 48.

Wniosek – deklaracja do pobrania DOCXa DEKLARACJA MIESZKAŃCA.docx lub w tut. urzędzie.

Nadmieniamy, że w roku 2021 dofinansowanie do usuwania azbestu będzie tylko na poziomie około 70% lub mniej (co zależne jest to od wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca, który wzrósł, a także od oferty przedstawionej przez wybraną firmę).

×

Wyszukaj w serwisie