×

Wyniki ankiety

5 stycznia 2020r. odbyło się spotkanie ws. przebudowy ul Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich (na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul A. Bożka), Na spotkaniu ustalono, iż mieszkańcy ww. odcinka w drodze ankiety będą mogli wypowiedzieć się w sprawie wyboru jednej z  opcji remontu drogi.

Opcja 1
Wykonanie kompleksowej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Zadanie będzie wymagało poszerzenia pasa drogi, co będzie wiązało się z przejęciem przez Gminę terenu (ok 1-2m) od właścicieli nieruchomości przylegających do drogi.
Zakładany termin realizacji 2022r-2024r

Opcja 2
Pokrycie drogi nowym dywanikiem z masy bitumicznej z zachowaniem dotychczasowej szerokości i wykonaniem odwodnienia w obszarze posesji nr 4, 6, 25, 27, 29.
Zakładany termin realizacji 2020/2021r.

W sumie w wyznaczonym terminie spłynęło 17 ankiet, z których na jednej wybrano opcję 1 a na pozostałych opcję 2.
Dodatkowo mieszkańcy zgłaszali następujące uwagi:
- frezowanie dotychczasowej nawierzchni,
- wzmocnienie obrzeża drogi,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- ustawienie donic zwalniających
- zakazu ruchu dla autobusów (kilka uwag)
- wykonanie dodatkowych studzienek
- ograniczenie prędkości (kilka uwag, nawet do 30 km/h)
- skuteczne odprowadzenie wody
- częstsze kontrole policji

×

Wyszukaj w serwisie