×

Kroszonka w Kolonowskiem

2 marca w Opolu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Kolonowskie a Muzeum Wsi Opolskiej w zakresie ustawienia w Kolonowskiem makiety kroszonki opolskiej. Tym samym gmina Kolonowskie stanie się jedną z 4 gmin w województwie gdzie eksponowane będą tego typu makiety promujące kunsztownie zdobione jajka wielkanocne będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyrobów regionalnych. Warto również podkreślić, iż makieta która stanie w Kolonowskiem zostanie przyozdobiona tradycyjnym opolskim wzorem przez przez twórczynie ludowe pochodzące z terenu naszej gminy.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie