×

Projekt podziału na obwody łowieckie

Realizując zadanie wynikające z zapisów art. 27 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)  Marszałek Województwa Opolskiego opracował projekt nowego podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie, który następnie został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez wszystkie instytucje wymienione w ww. ustawie. Kolejnym etapem procedury określonej w ww. art. 27 jest wyłożenie projektu do publicznego wglądu. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 27 ust. 8, pkt. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie informuję, że ww. projekt zostanie wyłożony w dniu 9 marca 2020 r. do publicznego wglądu  w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9, 45-867 Opole, w pokoju nr 303, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz umieszczony na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego w zakładce: Urząd > Biura i departamenty > Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi > Obwody łowieckie. Szczegóły w załącznikach:PDFobwieszczenie MW o wyłożeniu projektu podziału na obwody łow.pdf PDFInformacja do gmin o wyłożeniu projektu uchwały obw. łow..pdf

×

Wyszukaj w serwisie