×

Działalność MGOPS w czasie pandemii

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem świadczy usługi opiekuńcze dla 37 osób starszych i niepełnosprawnych. W obecnej sytuacji kilkoma osobami zajmuje się rodzina. Osoby samotne nadal pozostają pod opieką opiekunek zatrudnionych przez OPS. Prosi się jednak mieszkańców aby zwracali uwagę na osoby samotne wymagające pomocy i w razie możliwości udzielali im pomocy lub zgłaszali problem w ośrodka pomocy społecznej nr tel.774611075 lub 500716102. Prosi się również osoby chętne do świadczenia usług opiekuńczych w formie umowy zlecenia o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.

MGOPS.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie