×

Ważny komunikat dla przedsiębiorców!

Komunikat Związku Międzygminnego „Czysty Region” dla przedsiębiorców dotkniętych wstrzymaniem lub znacznym ograniczeniem zakresu prowadzonej działalności

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata za gospodarowanie odpadami pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli zatem działalność przedsiębiorstwa została znacząco ograniczona lub całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej liczbę pojemników lub wygaszającej zobowiązanie (tzw. „zerowej”). Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana. Do deklaracji „zerowej” załączyć należy oświadczenie uzasadniające zmianę deklaracji. Po złożeniu deklaracji wraz z oświadczeniem pojemniki nie zostaną zabrane, a we wskazanym okresie nie będą odbierane odpady komunalne.

Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez służby kontrolne Związku. Po ponownym uruchomieniu działalności należy złożyć kolejną deklarację zmieniającą.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest opłatą miesięczną, mającą charakter podatku i niemożliwą do podzielenia w zależności od ilości dni prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma także możliwości deklarowania tylko wybranych frakcji odpadów (poza odpadami „BIO”).

Ze względów bezpieczeństwa obsługa bezpośrednia klientów w biurze Związku została wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać przez profil zaufany ePUAP, drogą pocztową albo wrzucić do specjalnej skrzynki w biurze Związku. Wszystkie druki dostępne są na stronie www.czystyregion.pl w zakładce DEKLARACJE – DRUKI DO POBRANIA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne informacje uzyskać można w biurze Związku telefonicznie (tel. 77 446 11 93 lub 77 446 11 97) lub mailowo ()

×

Wyszukaj w serwisie