Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Opiniowanie projektu uchwały

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), opracował projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych. Obwieszczenie w załączeniu: PDFobwieszczenie.pdf

×

Wyszukaj w serwisie