Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Rozbudowa oświetlenia

6 maja została podpisana umowa na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Kolonowskiem przy ul. Pluderskiej. Zadanie będzie realizowane przez firmę Elektrolex s.c. z Raciborza. Inwestycja dotyczy budowy oświetlenia na obszarze, na którym dotychczas lamp nie było. Obejmuje montaż 16 nowych punktów świetlnych na końcówce ul Pluderskiej oraz łączniku pomiędzy ul Pluderską a Słoneczną. Koszt realizacji inwestycji to niecałe 82 700 zł.

×

Wyszukaj w serwisie