×

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich udostępnia mieszkańcom powiatu wirtualną "skrzynkę pomysłów" które będą zostanę przy w budowaniu nowej strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego: https://powiatstrzelecki.pl/3617/udostepniamy-wirtualna-skrzynke-pomyslow-na-projekty.html 

×

Wyszukaj w serwisie