×

Zdalna szkoła

Gmina Kolonowskie pozyskała dofinansowanie wysokości 59 999,94 zł. na zakup 27 laptopów w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Rezultatem realizowanego zadania jest zapewnienie możliwości korzystania ze zdalnej edukacji nauczycielom oraz uczniom z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie.

zdalna szkoła projekt.png

×

Wyszukaj w serwisie