Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Usuwanie azbestu 2020

Burmistrz Kolonowskiego informuje, że w związku z uzyskaniem zapewnienia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie w 2020 roku" oraz przystąpieniem Gminy Kolonowskie do realizacji w/w zadania w 2020 roku i ogłoszeniem na BIP zapytania ofertowego w powyższej sprawie, w określonym terminie złożono tylko jedną ofertę na usuwanie azbestu, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty oraz korzystną finansowo. Firmą, która ofertę tę złożyła, jest Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o., Sp.k.  43-300 Bielsko - Biała, ul. Szkolna 20, za cenę 61.279,20 zł

×

Wyszukaj w serwisie