×

Bezpłatne szkolenie e-learningowe!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje o szkoleniu e-learningowym pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”, kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich. Szczegóły w załącznikach: PDFFundusz sołecki...gminy.pdf DOCKarta zgłoszenia.doc DOCHarmonogram zajęć.doc

×

Wyszukaj w serwisie