×

Program "Czyste Powietrze"

Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się, dążąc do zapewnienia w tym zakresie działania cechowała skuteczność w realizacji założonych prośrodowiskowych celów, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak - poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła - może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br. uprościliśmy zasady Programu oraz ograniczyliśmy do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Wprowadziliśmy ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skróciliśmy czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Szczegóły w załącznikach: PDFPismo MK do Gmin Czyste Powietrze (1).pdf PDFCzyste_powietrze_ulotka_A5.pdf PDFCzyste_powietrze_broszura.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie