Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Wymiana źródeł ciepła

Gmina Kolonowskie rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt, realizowany na terenie gminy, związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, tj.  na:

  • pompę ciepła
  • kocioł na biomasę spełniający wymagania 5 klasy oraz ekoprojektu
  • ogrzewanie gazowe
  • ogrzewanie olejowe
  • ogrzewanie elektryczne

Mieszkańcy, którzy planują w najbliższych dwóch latach likwidację indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła proszeni są o złożenie deklaracji (będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia), w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu w naszej gminie.

Deklaracja ma charakter wstępny i nie jest wiążąca. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Kolonowskie zewnętrznych środków dofinansowania  oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału w projekcie.

W przypadku realizacji projektu indywidualny odbiorca, który złoży wypełnioną deklarację otrzyma dofinansowanie zależne od wybranego źródła ciepła i skali realizowanej inwestycji sięgające minimum 34% / nawet 60% kosztów inwestycji. W projekcie nie ma tzw. kryterium dochodowego (uzależnienia wielkości dotacji od uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym). Dla osób, które terminowo złożą deklaracje, Kolonowskie przygotuje wniosek i sfinansuje uproszczoną ocenę energetyczną nieruchomości (element obowiązkowy programu).

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA  31.08.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie.

UWAGA! TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 10 WRZEŚNIA 2020 R.!!!

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 4611140

DOCXdeklaracja-woli-przystapienia-do-projektu-z-zalacznikami_08.08.2020.docx

×

Wyszukaj w serwisie