Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Umowy na remonty kolejnych dróg podpisane

21 sierpnia została podpisana umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy drogi gminnej – ul Prusa w Staniszczach Małych. Wykonawcą robót będzie firma OLS Sp. z o.o.. Droga otrzyma nową nawierzchnię z kostki betonowej. Na realizację inwestycji wykonawca ma 60 dni od dnia przekazania placu budowy, a koszt inwestycji to ponad 203 tyś zł. Druga inwestycja dotyczyć będzie modernizacji nawierzchni ul Siewnej w Staniszczach Wielkich, w wyniku której na drodze pojaw się nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. Wykonawcą robót będzie firma Vianko Sp. z o.o., a koszt prac to niecałe 75 tyś zł.  

 

 

×

Wyszukaj w serwisie