×

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

Gmina Kolonowskie podjęła współpracę z Małopolskim Centrum Profilaktyki w Krakowie w celu przeprowadzenia badania: „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”. Jest to szczegółowy raport stworzony na podstawie badania społecznego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy Kolonowskie, mający na celu ukazanie jakie problemy realnie istnieją w naszej społeczności. Diagnoza problemów pozwoli na dobranie adekwatnej pomocy i stworzenie programu profilaktycznego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców, aby podnieść jakość ich życia, a tym samym pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie gminy Kolonowskie. Badaniem będą objęci: placówki oświatowe, dorośli mieszkańcy, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz instytucje lokalne.

Link wygenerowany do ankiety dla mieszkańców:
http://badania.corigo.pl/ankieta/551840/kolonowskie-2020-ankieta-dla-mieszkancow-diagnoza-rozszerzona.html

×

Wyszukaj w serwisie