×

Koordynator do spraw dostępności - dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

Konrad Wacławczyk - Sekretarz Gminy Kolonowskie/Zastępca Burmistrza Kolonowskiego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pokój 9;

tel. 774611140

e-mail: sekr@kolonowskie.pl

×

Wyszukaj w serwisie