Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Informacja dotycząca uproszczonej oferty

W dniu 20.11.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży”, złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim DF MIRO STANISZCZE WIELKIE.

Zgodnie z art. 19a ust. 3  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta podlega publikacji, a zgodnie z ust. 4 w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.kolonowskie.pl, www.kolonowskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie

Uwagi dot. oferty można zgłaszać w terminie od 26 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2020 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, tel. 77 4611 140, e-mail: umig@kolonowskie.pl lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP).

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf

PDFInformacja dotycząca uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.pdf

×

Wyszukaj w serwisie