×

Obowiązkowa segregacja odpadów - zmiany od 1 stycznia 2021 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) od 1 stycznia 2021r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku

(Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego ”Czysty Region” nr LXXIV/14/2020 z dnia 20 października 2020 r.).

Właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 stycznia będą musieli segregować odpady i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Związek wysyła w miesiącu listopadzie 2020 informację dla tych mieszkańców (w załączeniu) wraz z ulotką.

Podatnik może złożyć deklarację NOWĄ od bieżącego miesiąca, stosując aktualne formularze deklaracji (obowiązujące do 31.12.2020).

Jeżeli jednak zechce dokonać zmiany od 01.01.2021 r., to MUSI deklarację złożyć już na formularzu obowiązującym od 01.01.2021 r. (w załączeniu)

DOCXinformacja o obowiązkowej segregacji_pismo 09.11.2020.docx

PDFDJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021 ostateczna.pdf

×

Wyszukaj w serwisie