×

Zdalna szkoła+

Gmina Kolonowskie pozyskała dofinansowanie wysokości 45 000,00 zł. na zakup 18 laptopów w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Rezultatem realizowanego zadania jest zapewnienie możliwości korzystania ze zdalnej edukacji nauczycielom oraz uczniom z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie.

zdalna szkoła plus projekt.png

×

Wyszukaj w serwisie