Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Transport dla seniorów

3 lutego pierwsza seniorka w gminie Kolonowskie została dowieziona specjalnym transportem na szczepienie przeciwko COVID-19. Transport taki przysługuje każdej osobie, która:
- posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- ma trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dowozu na szczepienia można uzyskać pod nr tel. 77 500 56 46 lub 77 500 56 47.

×

Wyszukaj w serwisie