×

Zwolnienie z koncesji

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem, która odbyła się 22 lutego br., radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok. Podjęcie uchwały było możliwe dzięki zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców sprzedających alkohol w miejscu spożycia, a więc barów, i restauracji. Zwolnieniem objęta jest 2 i 3 rata ​​​​​opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy uiścili opłatę za koncesję za rok z góry, otrzymają zwrot 2/3 jej wysokości - warunkiem uzyskania zwrotu, będzie złożenie wniosku do Burmistrza Kolonowskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała natomiast wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego: PDFUCHWAŁA.XIX.173.21-2021-02-22.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie