Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Arcydzieła na skorupkach

W Kolonowskiem znów stanął pomnik opolskiej kroszonki. Kunsztownie zdobione jajka wielkanocne są jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyrobów regionalnych, a gmina Kolonowskie jest jednym z miejsc gdzie eksponowana jest makieta promująca te arcydzieła. Porozumienie w tym zakresie zostało w 2020r. podpisane pomiędzy Gminą Kolonowskie, a Muzeum Wsi Opolskiej. Warto również podkreślić iż makieta która znajduje się w Kolonowskiem została  przyozdobiona przez twórczynie ludowe pochodzące z Gminy Kolonowskie.

Kroszonka.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie