Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

(nr RPOP.09.01.01-16-0002/20) to projekt realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, do którego przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Kolonowskie. W ramach projektu szkoły otrzymały laptopy do edukacji zdalnej, w następujących ilościach:

Lp. Nazwa szkoły podstawowej Suma przekazanych laptopów
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem 10
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II 9
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok im. Św. Jacka 8

Po zakończeniu edukacji zdalnej ww. sprzęt może być wykorzystany podczas zajęć TIK.

OdP_grafika_ www_facebook.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie