Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Kolonowskie, mamy problem!

Informujemy, że w dniu 31.03.2021 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” złożył sprawozdania gminne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, korzystając z modułu sprawozdawczego w systemie BDO (oddzielnie za każdą gminę, za którą realizuje zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).

Ze sprawozdania wynika, że gmina Kolonowskie jest na szarym końcu jeśli chodzi o osiąganie wskaźników związanych z sortowaniem odpadów typu papier, szkło czy plastik. Jednocześnie pochwała należy się tym mieszkańcom, którzy umiejętnie gospodarują bioodpadami - w tej kwestii nie mamy się czego wstydzić! Dziękujemy tym z mieszkańców, którzy rozumieją, na czym polega sortowanie. Pozostałym sugerujemy większe zaangażowanie...

Plakat informujący o proporcjach w segregacji odpadów. Wzrost opłat za śmieci przy nieosiągnięciu wskaźników. Porównanie z innymi gminami.

×

Wyszukaj w serwisie