×

Przedłużenia zawieszenia funkcjonowania

W nawiązaniu do pisma z 29 marca 2021 r., znak: j. w., uprzejmie informuję, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniemCOVID-19. Zatem, zgodnie z  ww. rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

Szczegóły w załączniku: DOCXPismo MRiPS z 09 kwietnia 2021 r..docx

×

Wyszukaj w serwisie