Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Wkrótce przebudowy kolejnych dróg

12 kwietnia została podpisana umowa na realizację zadnia pn. „Przebudowa odnogi ulicy Chrobrego w Spóroku” W ramach zadnia na odcinku 173,00 mb drogi przebudowana zostanie istniejąca nawierzchnia ulicy (pojawi się między innymi nowy dywanik z masy bitumicznej i wzmocnione zostaną pobocza jezdni destruktem asfaltowym. Koszt realizacji tych prac to 75 968,15 zł, a wykonawca prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca

13 kwietnia została podpisana umowa na realizację zadnia pn. „Przebudowa odnogi ulicy Opolskiej w Kolonowskiem”. W ramach zadnia na odcinku 204,00 mb drogi przebudowana zostanie istniejąca nawierzchnia ulicy (pojawi się między innymi nowy dywanik z masy bitumicznej  i wzmocnione zostaną pobocza jezdni destruktem asfaltowym. Koszt realizacji tych prac to 99 654,16 zł brutto, a wykonawca będzie Z.P.U.H. BET-BRUK z Lublińca.

Na realizację objętych umową prac wykonawcy mają 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

ul Opolska.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie