×

Druga rata opłaty za zezwolenie

Przypominamy o konieczności dokonania przez przedsiębiorców detalicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kolonowskie opłaty drugiej raty za zezwolenie na rok 2021, o której mowa w art. 111 ust. 5 ww. ustawy. Przedsiębiorcy mają na to czas do 31 maja 2021r.

Zwolnienie z drugiej i trzeciej raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wnoszonej w terminie do 31 maja 2021r., oraz do 30 września 2021r., dotyczy gastronomii. Link do uchwały: http://kolonowskie.esesja.pl/zalaczniki/118488/uchwalaxix17321-2021-02-22_1133130.pdf

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu:

Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Kolonowskie
nr: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002.
W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy.

Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu.

koncesja.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie