×

Liczba zaszczepionych mieszkańców w gminie Kolonowskie

Analizę danych przygotowuje Centrum e-Zdrowia we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Centrum GovTech, NFZ oraz GUS.
Przypisanie osoby zaszczepionej do danej gminy odbywa się według algorytmu, który do numeru PESEL osoby zaszczepionej przyporządkowuje adres zamieszkania na podstawie 5 baz danych. Algorytm został skonstruowany tak aby wyznaczony adres był jak najbardziej zbliżony do faktycznego adresu zamieszkania zaszczepionego pacjenta, biorąc także pod uwagę takie czynniki jak kompletność danych i ich jakość. Szczegóły w załączniku: PDF210611_gminy_szczepienia_algorytm.pdf

zaszczepieni.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie