×

E-Plansze - nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich przekazuje 10 E-PLANSZ opracowanych przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, któremu Powiat Strzelecki na podstawie umowy powierzył realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Plansze dot. systemu NPP, NPO i nieodpłatnych mediacji mają one na celu wzmocnienie oddziaływań edukacyjnych. Plansze w przystępny sposób zapoznają z działaniem systemu nieodpłatnych świadczeń. Ww. plansze zostały również opublikowane na prowadzonej przez Stowarzyszenie stronie projektu: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-strzelecki/

×

Wyszukaj w serwisie