×

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

30 czerwca br. upłynął termin składania deklaracji z informacją o wszystkich zainstalowanych źródłach ciepła i spalania paliw w danej nieruchomości,  jednak nadal można je składać:

  • w formie elektronicznej (sposób sugerowany). Deklarację można złożyć tutaj.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku). Wzór deklaracji można pobrać tutaj

ZA NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI GROŻĄ WYSOKIE KARY!

×

Wyszukaj w serwisie