×

Konsultacje społeczne - Program Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem: „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły w załączniku: PDFPismo do gmin w sprawie konsultacji POŚ 2021-27 UMWO.pdf

×

Wyszukaj w serwisie