×

Rewitalizacja grobu Powstańców Śląskich w Kolonowskiem

mkidn.jpeg

Gmina Kolonowskie pozyskała dofinasowanie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja grobu Powstańców Śląskich w Kolonowskiem”.

Głównym celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez przywrócenie dawnego wyglądu grobu Powstańców Śląskich. Odtworzenie z nowych materiałów bryły zewnętrznej grobu w znacznym stopniu poprawi estetykę grobu, jak i całego cmentarza. Przyczyni się to wzmocnienia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz pobudzi do godnego upamiętnienia Powstańców Śląskich pochodzących z naszej gminy.

W ramach zadania realizowane będą takie czynności jak likwidacja obecnego pomnika, wykonanie fundamentów oraz nowego pomnika z granitu.

Kwota pozyskanego dofinansowania - 15 642,00 zł

Całkowity koszt zadania – 48 880,00 zł

grób.jpeg

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

×

Wyszukaj w serwisie