×

Strażacy wybrali nowy Zarząd Gminny

17 lipca w sali widowiskowej OSP Kolonowskie odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Kolonowskim. Zjazd To okazja do podsumowania działalności oddziału Miejsko Gminnego Związku. To również moment kiedy wybierane są nowe władze spośród przedstawicieli zgłaszanych przez poszczególne jednostki OSP działające na trenie Gminy Kolonowskie. Nowy Zarząd na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes - dh Konrad Wacławczyk
Wiceprezes - dh Michał Tarara
Komendant Miejsko-Gminny - dh Grzegorz Hurek
Z-ca Komendanta Miejsko-Gminnego - dh Patryk Motal
Sekretarz - dh. Halina Pasieka
Skarbnik - dh Grzegorz Wójcik
Członek prezydium - dh Mateusz Krupa
Członek zarządu ds.współpracy z młodzieżą - dh Zbigniew Przewoźnik
Członek zarządu - dh Andrzej Czok
Członek zarządu - dh. Weronika Golec
Członek zarządu - dh Damian Blaut
Członek zarządu - dh Krzysztof Grobarek
Członek zarządu - dh Leszek Rejek
Członek zarządu - dh Roman Wacławczyk

W strukturach powiatowych związku Gmin Kolonowskie reprezentować będą dh Andrzej Czok i dh Konrad Wacławczyk. Zjazd wybrał również nową komisję rewizyjną oddziału, w skład której weszli: dh Marek Hoszwa (przewodniczący), dh Andrzej Kolloch (wiceprzewodniczący) i dh Marcin Jambor (sekretarz). Zjazd wybrał również delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, którymi będą dh Dariusz Grabowski i dh Jacek Stryczek.

Zjazd 2021.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie