×

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

znaki_strona_www.png

Gmina Kolonowskie w dniu 8 lipca 20221 roku podpisała umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Kolonowskie na zadanie pod nazwą. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Kolonowskiem”

Cel projektu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na terenie Gminy Kolonowskie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103112 O.

Kwota dofinansowania: 793 824,91 zł

Wkład własny Gminy Kolonowskie: 340 210,68 zł

Całkowity koszt zadania: 1 134 035,59 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Długość remontowanej drogi – 620 m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni drogi – 3 657,2 m².
  3. Wykonanie poboczy – 955 m.
  4. Wykonanie chodników – 158 m².
  5. Wykonanie wyniesionych skrzyżowań – 2 szt.
  6. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – 1 szt.
×

Wyszukaj w serwisie