×

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

znaki_strona_www.png


W dniu 28 lipca 2023 roku Gmina Kolonowskie podpisała umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie pod nazwą: „Budowa ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie”

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Kwota dofinansowania: 1 103 599,46 zł

Wkład własny Gminy Kolonowskie: 477 039,42 zł

Całkowity koszt zadania: 1 580 638,88 zł

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Długość budowanej drogi – 600 m
 2. Wykonanie poboczy – 926,25 m²
 3. Wykonanie oznakowania pionowego (liczba słupków) – 23 sztuki
 4. Wykonanie oznakowania poziomego – 6,46 m²
 5. Wykonanie odwodnienia drogi
 6. Wykonanie oświetlenia drogi

W dniu 14 marca 2023 roku Gmina Kolonowskie podpisała umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym, na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Pluderska – Słoneczna - Dębowa”

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Kwota dofinansowania: 938 710,72 zł

Wkład własny Gminy Kolonowskie: 402 304,59 zł

Całkowity koszt zadania: 1 341 015,31 zł

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Długość budowanej drogi –483 m.
 2. Wykonanie poboczy – 749,25 m².
 3. Wykonanie oznakowania pionowego – 2 sztuki
 4. Wykonanie oznakowania poziomego – 3,23 m²

W dniu 7 kwietnia 2022 roku Gmina Kolonowskie podpisała umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym, na zadanie pod nazwą:
„Przebudowa ulicy Dzierżonia w miejscowości Kolonowskie - Fosowskie”

Cel projektu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na terenie Gminy Kolonowskie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103 126 O.

Kwota dofinansowania: 694 612,67 zł

Wkład własny Gminy Kolonowskie: 640 235,88 zł

Całkowity koszt zadania: 1 334 848,55 zł

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Długość remontowanej drogi – 863 m.
 2. Wykonanie nowej nawierzchni drogi – 6 432,00 m².
 3. Wykonanie poboczy – 1333 m².
 4. Wykonanie oznakowania pionowego – 4 sztuki

Gmina Kolonowskie w dniu 8 lipca 2021 roku podpisała umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Kolonowskie na zadanie pod nazwą. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Kolonowskiem”

Cel projektu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na terenie Gminy Kolonowskie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103112 O.

Kwota dofinansowania: 793 824,91 zł

Wkład własny Gminy Kolonowskie: 340 210,68 zł

Całkowity koszt zadania: 1 134 035,59 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Długość remontowanej drogi – 620 m.
 2. Wykonanie nowej nawierzchni drogi – 3 657,2 m².
 3. Wykonanie poboczy – 955 m².
 4. Wykonanie chodników – 158 m².
 5. Wykonanie wyniesionych skrzyżowań – 2 szt.
 6. Wykonanie oznakowania pionowego – 8 szt.

Gmina Kolonowskie w dniu 15 października 20221 roku podpisała umowę w sprawie udzielenia  dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Kolonowskie na zadanie pod nazwą:. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Chabrów w Kolonowskiem”

Cel projektu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na terenie Gminy Kolonowskie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103155 O.

Kwota dofinansowania: 116 323, 31 zł

Wkład własny Gminy Kolonowskie: 49 852, 84 zł

Całkowity koszt zadania: 166 176, 15 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Długość remontowanej drogi – 120 m
 2. Wykonanie nowej nawierzchni drogi – 620 m².
 3. Wykonanie poboczy – 144,75 m².
 4. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – 3 szt.

Gmina Kolonowskie w dniu 15 października 2021 roku podpisała umowę w sprawie udzielenia  dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Kolonowskie na zadanie pod nazwą:. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Bzów w Kolonowskiem”

Cel projektu: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na terenie Gminy Kolonowskie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103154 O.

Kwota dofinansowania: 162 483, 91 zł

Wkład własny Gminy Kolonowskie: 69 635,96 zł

Całkowity koszt zadania: 232 119,87 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 1. Długość remontowanej drogi – 176 m
 2. Wykonanie nowej nawierzchni drogi – 900 m².
 3. Wykonanie poboczy – 217,5 m².
 4. Wykonanie oznakowania pionowego (tablice nowe) – 3 szt.
×

Wyszukaj w serwisie